ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ders İçerikleri

 

A MODÜLÜ: TEMEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

1. Hafta:  Yeni Bilim Tartışmaları

2. Hafta:  Araştırma Konusu Belirleme ve İfadelendirme

3. Hafta:  Eleştirel Literatür Tarama

4. Hafta: Yöntem 1: Araştırma Desenleri

5. Hafta: Yöntem 2: Evren ve Örneklem                                         

6. Hafta: Yöntem 3: Veri Toplama Araçları ve Analiz

7. Hafta: Bulgular ve Tartışma         

8. Hafta: Akademik Formatta Yazmak                             

Tarih ve Süre:  Kasım- Aralık 2017  / 8 x 3: 24 saat

 

B1 MODÜLÜ: NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

1. Hafta: Ölçme Sorunu ve Değişkenler

2. Hafta:  Temel İstatistiksel Göstergeler

3. Hafta: Örnekleme, hata kavramı ve istatistiksel karar verme

4. Hafta: Parametrik ve Non-parametrik İlişki Analizleri              

5. Hafta: Parametrik ve Non-parametrik Fark Analizleri               

6. Hafta: Nicel Desenler 1: Deneysel ve Yarı Deneysel

7. Hafta: Nicel Desenler 2: Betimsel Desenler               

8. Hafta: Ölçme Aracı Geliştirme                      

Tarih ve Süre:  Mart- Nisan  2018 / 8 x 3: 24 saat

B2 MODÜLÜ: NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

1. Hafta: Nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının felsefi arkaplanları açısından  karşılaştırılması        

2. Hafta:  Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik-

3. Hafta: Nitel ve nicel araştırmada örneklem

4. Hafta: Nitel Araştırma Yöntemleri 1: Fenomonoloji- Durum İncelemesi - Etnografya

5. Hafta: Nitel Araştırma Yöntemleri 2: Gömülü teori- Eylem Araştırması                               

6. Hafta: Nitel Veri Toplama: Gözlem Görüşme-Odak grup görüşmesi-Doküman incelemesi               

7. Hafta: Nitel Veri Analizi: Betimsel Analiz İçerik Analizi, Söylem Analizi             

8. Hafta: Nitel Araştırmanın Raporlanması                    

Tarih ve Süre:  Mart- Nisan  2016 / 8 x 3: 24 saat

C1 MODÜLÜ: İLERİ NİCEL VERİ ANALİZİ

 SPSS veya AMOS ile İleri Veri Analizi

Tarih:  Mayıs 2018 / 4 x 3: 12 saat

C2 MODÜLÜ: NİTEL VERİ ANALİZİ

Nvivo İle Nitel veri Analizi

 Tarih:  Mayıs 2018 / 4 x 3: 12 saat