Kültür Armağanları

Vakfımız, çeşitli dönemlerde senelerini milli kültürümüzü araştırmaya adayan ilim, sanat ve fen adamlarına “Kültür Armağanları”, “Türk Milli Kültürüne Hizmet Şeref Armağanları” ile Radyo ve Televizyonda Millî Kültürümüze hizmet eden programlara “Teşvik Armağanları” vermiştir.
Kültür Armağanına lâyık görülenler (1973)
Edebiyat  Necati Sepetçioğlu / “Konak” romanı
Tarih  Altan Deliorman / “Türklere Karşı Ermeni Komiteciler” kitabı
Düşünce  Taner Karahasanoğlu / “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Çıkmazı” kitabı
   
Vakfımızın Şeref Armağanına layık görülenler:
1981 yılı  Prof.Dr.Mehmet Kaplan
1982 yılı  Prof. Dr. Süheyl Ünver
   Prof.Dr.Tahsin Banguoğlu
   Dr.Emel Esin
   Gazeteci Yazar Cemal Kutay
1983 yılı  Dr.Nevzat Altığ
1984 yılı  Prof.Dr.İbrahim Kafesoğlu
   Gazeteci Yazar Ahmet Kabaklı
   Edebiyatçı Yazar Samiha Ayverdi
1985 yılı  Gazeteci Yazar Yılmaz Öztuna
1986 yılı  Araştırmacı Yazar Müjgân Cumbur
1987 yılı  Prof.Dr.Muharrem Ergin
1989 yılı  D.Türkistan Genel Sekreteri İsa Yusuf Alptekin
   Prof.Dr.Sabahattin Zaim
   Sanayici İşadamı Sabri Ülker
1990 yılı  Edebiyatçı Yzar Münevver Ayaşlı
   Sanayici İşadamı Ahmet Aydın Bolak
1991 yılı  Prof.Dr.Muhammed Hamidullah
   Y.Mühendis Mehmet Turgut
1992 yılı  Prof.Dr.Süleyman Yalçın
 Radyo ve Televizyonda Milli Kültürümüze hizmet eden programlara Teşvik Armağanları
1982 yılı  Adem GÜrses  (Program Yapımcısı)  TV (Hoş Sadâ)
   Erşan Başbug  (Program Yapımcısı)  TV (Hoş Sadâ)
   Ergun Balcı  (Program Yapımcısı)  Radyo (Gönül Sesimiz)
1984 yılı  Yücel Çakmaklı  (Yönetmen)  TV (Küçük Ağa)
   Tarık Buğra  (Senaryo Yazarı)  TV (Küçük Ağa)
   İlksen Bektaş  (Yapımcı)  TV (Küçük Ağa)
   Yalçın Tura  (Müzik Yapımcısı)  TV (Küçük Ağa)
1985 yılı  M.Ruhi Şirin  (Program Yapımcısı)  RADYO (Dünden Bugüne Çocuk Ed.
   Seyfettin Sağlam  (Program Yapımcısı)  RADYO (Kültür Kaynaklarımız)
   Dr.Faruk Ermemiş  (Program Yapımcısı)  RADYO (Din ve Ahlâk)
   Zekâi Ak  (Program Yapımcısı)  RADYO (Din ve Ahlâk)
   Muhsin Mete  (Program Yapımcısı)  TV (Kaybolan Şehirler)
1986 yılı  Yusuf Ziya Özkan  (Program Yapımcısı)  RADYO (Türklük Dünyası)
   Bekir Erdem  (Program Yapımcısı)  TV (Muradiye Ölüm ve Gül)
   Beşir Ayvazoğlu  (Metin Yazarı  TV (Muradiye Ölüm ve Gül)
1987 yılı  Mevlüt Uluğtekin      
   Yılmaz  (Program Yapımcısı)  RADYO (Dede Korkut Hikâyeleri)
   Daver Atabey  (Program Yapımcısı)  TV (Cumalı Kızık)
1988 yılı  Osman Oktay  (Program Yapımcısı)  RADYO (Dönemleriyle Türk Edebiyatı)
   Şenol Demiröz  (Program Yapımcısı)  TV (Türk Vakıf Medeniyeti)
   Tuncay Öztürk  (Yönetmen)  TV (Türk Vakıf Medeniyeti)
1989 yılı  Asım Tokel  (Yapımcı)  RADYO (Dilden Dile)
   Ahmet Akçakaya  (Yapımcı)  RADYO (Geleneklerimiz-Göreneklerimiz)
   Yavuz Bülent Bakiler  (Metin Yazarı)  TV (Avrupa'da Türk İzleri)
   Mehmet Ali Özpolat  (Yönetmen)  TV (Avrupa'da Türk İzleri)
   Muammer Göz  (Yapımcı)  TV (Avrupa'da Türk İzleri)
   Barış Manço  (Program Yapımcısı)  TV (7 'den 77'ye)
   Mustafa Kutlu  (Metin Yazarı)  TV (Müzedeki Şiir)
   Daver Atabey  (Yönetmen)  TV (Müzedeki Şiir)
   Ekrem Oymak  (Yapımcı)  TV (Gülücük)
   Mustafa Ruhi Şirin  (Danışman)  TV (Gülücük)
1990 yılı  Şenol Göka  (Yapımcı)  RADYO (Mekân ve İnsan)
   Sadık Yalsızuçanlar  (Yapımcı)  TV (Ozanın Kopuzundan Aşığın Sazına)
   Adnan Sait Tabakçı  (Yapımcı)  TV (Ozanın Kopuzundan Aşığın Sazına)
1991 yılı  Muharrem Acar  (Yapımcı)  RADYO ( Gelin Tanış Olalım)
   Okan Uysaler  (Yapımcı)  TV (Kuş Sayfaları)
   Tuncay Öztürk  (Yapımcı)  TV (Kuş Sayfaları)
   Türk Kültürüne  (Yapımcı)  TV (Mülteciler Gözüyle Türkler)
   Hizmet Vakfı      
1992 yılı  Ahmet Çelik  (Yapımcı)  RADYO (Şair,Yazarve Tarihçi Gözüyle İstanbul)
   Mevlüt Şahbaz  (Yapımcı  TV (Tek Taş Pırlanta)
 1973 yılından itibaren 1988 yılına kadar neşriyatta telif eserleri teşvik etmek maksadıyla "neşriyatta Milli Kültüre Hizmet" armağanı verilmektedir.
 - 39 edebi,
 - 30 tarihi,
 - 30 fikri,
 - 26 dini,
 - 6 iktisadi,
 - 6 araştırma,
 - 1 Atatürk'le ilgili olmak üzere,
Toplam 138 eser
Türkiye Milli Kültür Vakıf Armağanı, Jüri Özel Armağanı ve Teşvik Armağanı ile mükafatlandırılmışlardı
Vakfımız Araştırma Yarışmaları tertiplemekte ve birincilik kazanan eserleri neşretmektedir.
1988 Yılı :"Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliği karşısında Milli Kültürümüzün meseleleri"
Birinci  Ar.Gör. Murtaza Aydemir
İkinci  Yazar Cemal Anadol
Üçüncü  Yazar Naci Şahin
Üçüncü  Av.Cavit Kalpaklıoğlu
Teşvik  Yazar Cihan Yamakoğlu
1989 yılı : "Vakıfların Kültür ve Sosyal Hayatımızdaki Yeri ve Önemi"
Birinci  DR.Sipahi Çataltepe
İkinci  Yrd.Doç.Dr.Zerrin Toprak
Üçüncü  Doç.Dr.Erol Akı
   Yard.Doç.Sevda Taştekil
1990 yılı : "Televizyonun Milli Kültüre Tesirleri"
Birinci  Yazar Cemal Anadol
İkinci  Eğitimci İbrahim Ünal
Üçüncü  Yazar Selahattin Çetin
Teşvik  Öğrenci Hikmet Demirci
1990 yılı : "Öğretmenlik Mesleği ve Meseleleri"
Birinci  Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yılman
İkinci  Öğretmen Zafer Yılmaz
Üçüncü  Yazar Meral Nazlıoğlu
1991 yılı : "Türkiye'de Din ve Vicdan Hürriyeti"
Birinci  Yazar Yalçın Toker
İkinci  Mehmet Akgül
1992 yılı :"Sovyetler Birliğinin Dağılması Neticesinde Ortaya Çıkan Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarının Meseleleri ve Hal Çareleri"
Birinci  Dr.Atilla Artam
İkinci  Dr.Mediha Akarslan
Üçüncü  Sosyal Siyasetçi, Abdulhalim Çelik

Duyurular