Hz.Peygamber'in Veda Haccı Hutbeleri Dijital Hat-Tezhip Sergisi

Türkiye Milli Kültür Vakfı, Kuruluşunun 50. yıl şerefine hüsn-i hattın ve onun ayrılmaz rüknü olan tezhîbin muâsır birer san’at kimliğiyle Hz. Peygamber’in Vedâ Haccı Hutbeleri temalı hat-tezhip koleksiyonu oluşturdu.

Bu koleksiyon, zamanımızın her yaştan 37 bey ve hanım hattatlarınca ele alınmış, sülüs, celî sülüs, nesih, talîk, hurde talîk, dîvânî, kûfî, muhakkak, reyhânî, rik’a hat çeşitleriyle hutbelerden bölümler yazılmıştır.

Adedi elliyi bulan hüsn-i hat örnekleri, yine zamanızımın güzide 26 müzehhibe ve müzehhibler eliyle bezenerek, bunların bir kat daha güzelleşip gün yüzüne çıkması sağlanmış; farklı halkârî çeşitleri ve tezhib üslûbları seçilerek, muhteşem bir koleksiyonun varlığı temîn olunmuştur.

Bu çalışma için Doç. Dr. Halit Özkan bir yılı aşkın bir süre çalışarak veda hutbesi metinlerini tespit ve tercüme etti.

Bu eserleri ziyaret etmeniz için sizleri, Yıldız Holding'in ev sahipliğinde Sergi Salonu’nda ağırlamayı arzu etmekle birlikte, COVID-19 salgınının taşıdığı riskleri göz önünde bulundurarak, Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri sergisini dijital ortama taşıdık. 

Bu kıymetli sanat eserlerini  Yıldız Holding’in katkılarıyla dijital sergide siz değerli sanat dostlarımızla buluşturuyoruz. 

Dijital sergiyi 360 derece sanal turla www.vedahaccihutbeleri.org web sitesinde gezebilirsiniz.

Duyurular